Ruim 300 advocaten en stagiars waren op 18 juni 2019 om 18.00u aanwezig in het Dynastiepaleis te Brussel voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Stafhouder Peter Callens vond dat de algemene vergadering, die dit jaar in het Dynastiepaleis plaatshad, waar de interactieve tentoonstelling Beyond Bruegel liep, een uitgelezen gelegenheid was om onze hectische 21ste eeuw voor een ogenblik te verlaten, en even terug te grijpen naar de tijd van onze grote Brusselse schilder Pieter Bruegel, en naar het rechtsleven van die tijd.

Algemene vergadering MET ANIMATIE

Wij zorgden voor:

Content makes it work

Personeelsmagazine, jaarvergadering, bedrijfsfilm, digitale nieuwsbrief,
sociale media campagne of website?

Hier zou ik gaag een afsluiten tekst plaatsen (dezelfde  voor elke post). Doelstelling > Call to action dat ze ons contacteren.