Privacyverklaring

All About Content neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus.
Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij uw privacy beschermen.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kan aanpassen.

Contact

All About Content
Ducpetiauxlaan128
1060 Brussel


Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”; of via e-mail: info@aacontent.be

Gegevensgebruik

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om de functionaliteit van de website te verbeteren en om u te kunnen contacteren in verband met uw verzoeken (Contactformulier)

a) Functionaliteit van de website te verbeteren
Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijks uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).
Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.
De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld om de website correct te laten functioneren of een door u gevraagde dienst te leveren) is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.
De bewaartermijn verschilt per cookie en u kunt op elk moment uw cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).
Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot uw persoonsgegevens.

b) Contactformulier
Met het oog op het verschaffen van de gevraagde informatie via het contactformulier op de website, verwerken wij mogelijks uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR), die u ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Wat betreft de gegevens van betrokkenen die vermeld worden in het contactformulier is de rechtsgrond gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om correct uitvoering te geven aan het gevraagde verzoek (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u, hetzij onrechtstreeks van de betrokkene die het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het bezorgen van de gevraagde informatie, houden wij uw persoonsgegevens bij tot 2 jaar na de opvolging van de contactname (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites.

Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • verzoek om intrekking van uw toestemming;
  • verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
  • verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:
• via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”; of
• via e-mail: info@aacontent.be

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Via deze website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie. (23/01/2023)