Stichting Andrée en Pierre Arty – Collage-prijs tweede editie

De Stichting Andrée en Pierre Arty organiseerde de tweede editie van haar Collage-prijs. Met deze wedstrijd wil de stichting de collage-kunst onder de aandacht brengen en een actuele kunstenaar die actief is op het terrein van de collages steunen. Deze prijs is uiteindelijk ook een eerbetoon aan de kunstenares Andrée Arty en wordt elke drie jaar uitgereikt en werd deze keer toegekend aan Paulette in ’t Veld.

Bij consensus heeft de Jury besloten om drie collagekunstenaars te nomineren wiens werk naast opmerkelijke artistieke kwaliteiten, ook getuigt van een technische beheersing van het medium collage. Daarenboven meent de jury dat de drie genomineerden bezield werk hebben ingezonden, getuigend van een zeer grote persoonlijkheid. Uiteraard heeft dat tot gevolg dat de drie nominaties gaan naar kunstenaars met een radicaal verschillende benadering van de collagekunst – een bewijs van de hernieuwde vitaliteit van het genre!

Omwille van de Coranapandemie, werd de prijsuitreiking dit jaar met enige vertraging bekendgemaakt op 13 juni 2020. In een zeer beperkt gezelschap, op veilige afstand, maakte de jury haar beslissing bekend in een villa die voor de gelegenheid tot Villa Arty werd omgedoopt.

Prijsuitreiking
  • Organisatie wedstrijd & Jury
  • Organisatie event tentoonstelling
  • Ontwerp catalogus
  • Communicatie rond wedstrijd en tentoonstelling

Copyright voor de foto’s : Jan Torfs

Content makes it work

Personeelsmagazine, jaarvergadering, bedrijfsfilm, digitale nieuwsbrief,
sociale media campagne of website?

It’s ALL ABOUT CONTENT