Promo-filmpje DPA-deposit

In samenwerking met Diplad ontstond het promo-filmpje over de voordelen vande advocatenkaart en het gebruik van de applicatie DPA-Deposit.

Wij zorgden voor:

  • Script
  • Opname (samenverking)
  • Acteurs
  • Locatie opname

Deze applicatie maakt het mogelijk om alle documenten in één zaak in één beweging:

  • op te laden vanuit de digitale kantooromgeving
  • online conclusies en stukken neer te leggen bij de griffie van bijna alle Belgische rechtbanken
  • verzoekschriften en brieven te sturen naar de griffie
  • vonnissen te ontvangen van rechtbanken
  • tegelijkertijd te versturen naar confraters of derden

Content makes it work

Personeelsmagazine, jaarvergadering, bedrijfsfilm, digitale nieuwsbrief,
sociale media campagne of website?

Hier zou ik gaag een afsluiten tekst plaatsen (dezelfde  voor elke post). Doelstelling > Call to action dat ze ons contacteren.