“European Lawyers Congress” in Brussel

Het beroep van advocaat staat dezer dagen voor heel wat uitdagingen en zette de Brusselse balie (Nederlandse en Franse Orde) ertoe aan een reflectie te organiseren rond meer eenduidige professionele regels.

Het eerste European Lawyers Congress werd voorbereid door stuurgroepen samengesteld uit plaatselijke en nationale ordes. Hun bevindingen rond een aantal thema’s werden op 1 juni met de stafhouders van alle Europese balies en de voorzitters van hun Nationale Ordes besproken tijdens een plenaire vergadering in Brussel.

Cultureel programma

Op zaterdag kregen de buitenlandse congresdeelnemers en de leden van de stuurgroepe een boeiende impressie van de diversiteit van Brussel als hoofdstad van België, zetel van de Europese instellingen en centrum van cultuur en gastronomie. Op het programma stonden een bezoek aan het door Victor Horta gebouwd paviljoen der menselijke driften, een cruise door de Brusselse haven, een workshop chocolade en bier proeven en een ontvangst in de trouwzaal van het Brusselse stadhuis.