De Orde van Vlaamse Balies stelt zich voor…

De Orde van Vlaamse Balies is de spreekbuis van en het aanspreekpunt voor de Vlaamse advocaten en speelt een actieve rol bij de verdediging van de principes en prerogatieven van het advocatenberoep. Ze ziet toe op de deontologie en vaardigt reglementen uit die de naleving van de beroepsregels moeten ondersteunen.

De Orde van Vlaamse Balies informeert haar leden via allerhande kanalen over haar doen en laten, en promoot het beroep daarnaast actief bij het publiek. Ze neemt deel aan het maatschappelijk debat en positioneert de Vlaamse advocatuur in de civiele en juridische samenleving.

(tekst boven uit de brochure)

Voor studenten “Advocaat worden, ja maar hoe….”

En voor de jongeren is er “Advocaat op school”

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save