DIApositief staat voor Diverse Inclusieve Advocatuur en wil meer Brusselse jongeren met een migratieachtergrond aansporen rechten te studeren en na afloop een carrière in de advocatuur te beginnen.

Ofschoon 62% van de Brusselse inwoners minstens één ouder heeft die in het buitenland is geboren, is die diversiteit niet terug te vinden binnen de advocatuur. Zeker niet bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel die nochtans een weerspiegeling zou moeten zijn van de sociologische samenstelling van de maatschappij.

Daarom zette de Raad van de Orde, dit project drie jaar geleden op touw, onder leiding van Mr. Sevda Karsikaya.

Organisatie
  • Huisstijl
  • Website
  • Communicatiet
  • Organisatie

Content makes it work

Personeelsmagazine, jaarvergadering, bedrijfsfilm, digitale nieuwsbrief,
sociale media campagne of website?

It’s ALL ABOUT CONTENT