Stafhouders blikken terug op 30 jaar NOAB

De gewezen stafhouders van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel blikken terug op markante momenten van hun batonnaat en stippen aan welke beleidsbeslissingen nu nog relevant zijn.

Wij zorgden voor:

Vanuit hun jarenlange ervaring als advocaat hadden de gewezen stafhouders van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel ook een wijze raad voor alle jonge mensen die hun eerste stappen zetten aan de balie.

Content makes it work

Personeelsmagazine, jaarvergadering, bedrijfsfilm, digitale nieuwsbrief,
sociale media campagne of website?

Hier zou ik gaag een afsluiten tekst plaatsen (dezelfde  voor elke post). Doelstelling > Call to action dat ze ons contacteren.