Stafhouders blikken terug op 30 jaar NOAB

De gewezen stafhouders van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel blikken terug op markante momenten van hun batonnaat en stippen aan welke beleidsbeslissingen nu nog relevant zijn.

Vanuit hun jarenlange ervaring als advocaat hadden de gewezen stafhouders van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel ook een wijze raad voor alle jonge mensen die hun eerste stappen zetten aan de balie.