Collage-prijs van de Stichting Andrée en Pierre Arty

De Collage-prijs van de Stichting Andrée en Pierre Arty werdt op
9 november 2016 voor de eerste keer uitgereikt aan een hedendaagse
kunstenaar actief op het terrein van de collages. Deze prijs is als eerbetoonaan de kunstenares Andrée Arty in het leven geroepen en wordt
elke drie jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldsom van 5.000,00 €
te besteden aan de productie en uitgave van een catalogus van het
(collage)-werk van de prijswinnaar